zadzwoń: 601-667-409
Od roku 1997 współpracuję z Zakładem Pakowania Jaj "Mering". Posiadamy w ciągłej sprzedaży jajka ze wszystkich dostępnych chowów.

1PL - CHÓW WOLNOWYBIEGOWY:

Kury mają nielimitowany dostęp do świeżego powietrza i znajdującej się na wybiegu roślinności. Na jedną kurę przypada 4 do 5 metrów kwadratowych powierzchni. Podłoże kurnika stanowi słoma, a dla każdej kury stworzone jest gniazdo i grzęda. Dostęp do wolnego wybiegu sprawia, iż kościec kur jest mocniejszy niż w przypadku kur z chowu typu drugiego i trzeciego. Kury oprócz pokarmu, który zdobywają same, mają dostęp do starannie dobranych naturalnych pasz, wszelkiego rodzaju ziaren, zieleniny oraz marchwi.

2PL - CHÓW ŚCIÓŁKOWY:

Ten rodzaj chowu cechuje się przede wszystkim brakiem możliwości opuszczenia kurnika, przez co kura praktycznie nie zdobywa pokarmu we własnym zakresie. Kurnik najczęściej wyścielony jest słomą oraz piaskiem, w którym kury mogą zażywać tak zwanych kąpieli piaskowych.

3PL - CHÓW KLATKOWY:

Kura przebywa w klatce, nie tylko nie ma dostępu do wybiegu, ale nie może też poruszać się po kurniku. Jest to najbardziej higieniczny sposób chowu kur: jest możliwość ścisłego nadzorowania pokarmu i miejsca przebywania kury, nie ma też ryzyka ingerencji innych ptaków i przeniesienia choroby. Chów klatkowy często stanowi przedmiot sporu ekologów i gospodarzy.

Klasy wagowe:


Pakujemy jajka w opakowania detaliczne wszystkie chowy wszystkie klasy w następujących opakowań:
6-sztuk, 10-sztuk, 12-sztuk, 15-sztuk, 20-sztuk, 30-sztuk, 60-sztuk, 90-sztuk, 180-sztuk, 360-sztuk

Opakowania:Naszym standardem jest zapewnienie najbardziej bezpiecznych produktów, dlatego wszystkie jajka przed zapakowaniem zostają poddane dezynfekcji UV (sterylizacja)